top of page
Albert PIKE ve "Morals and Dogma"
1859 yılında AB.D. Güney Jüridiksiyonu Hakim Büyük Amiri olan Albert Pike Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Ritinin kutsal kitabı sayılabilecek olan "Morals ve Dogma" kitabını 1871 yılında yazmıştır. Morals ve Dogma 850 sayfalık ağır bir felsefi İngilizce ile yazılmış her bölümü bir dereceyi anlatan 32 bölümlü bir kitaptır. Bu kitabın içindeki bilgiler o kadar derin ve çoktur ki bunların üzerine birçok kitap yazılmış ve hala yazılmaktadır.
Sunuşunda yazdığı gibi Pike bu kitabın "hem yazarı hem derleyicisidir'. Kitaptakilerin yarısı onun "hayatın yüce gerçekleri" hakkındaki düşüncelerini içerirken diğer yarısı tarih boyunca yaşamış en önemli düşünür filozof ve bilgelerin eserlerinden derlenmiştir. Elinizdeki kitap Morals and Dogma'nın "Çırak- Kalfa- Üstad" bölümünün çevirisidir.
Morals ve Dogma kitabı Hür Masonluğun veya Skoç Ritinin bir manifestosu değildir. Yani bu kurumların kurallarını prensiplerini ve amaçlarını kamuoyuna duyurmayı hedefleyen bir araç değildir. Pike'ın geçmişteki dinleri ve felseleri anlatan bir çalışmasıdır. 1860'larda eline geçirebildiği bilgi ve belgelere dayanarak bu kitabı kaleme almıştı ve şuna inanıyordu: "bir kavramın tarihini veya tarih içindeki gelişimini bilmeden o kavramı anlayamazsınız. "
Kitabın bütün baskılarında mevcut olan bu önsöz halen de geçerliliğini korumaktadır. Bu önsözün bir kısmı şöyledir:
"Bu kitabın öğretileri kutsal değildir. Çünkü Ahlak sistemini aşarak DÜŞÜNCE ve HAKİKAT sahalarına taşmıştır. E.K.S.R. "Dogma" kelimesini gerçek anlamında yani 'doktrin' veya 'öğreti' olarak kullanır. Bu terimin aşırı anlamında kullanıldığı gibi kesinlikle 'dogmatik' olarak değil. Her okuyucu bu kitapta kendisine yanlış veya dayanaksız gelen kısımları kabul etmemekte tamamen hürdür. Ancak okuyucudan beklenen bu yapıtı önyargısız ve tarafsız bir gözle okuması, öğretilenler üzerinde ciddi ve derin bir şekilde düşünmesidir."
Ahmet Şenkut

Sembolik Masonluğun Ahlak ve Öğretisi

30,00₺Fiyat
    bottom of page