top of page
ÖNSÖZ— Doğru bilinmeyince eğri bilinmez. - Türk AtasözüBir boşluk vardı. Bu boşluk olduğu için de birçok iyi niyetsahipleri bilmediklerini öğrenecek kaynak bulamıyorlardı.Ciddi ve samimi bir muhataba rastlamazlarsa yarım yamalakverilen bilgilerle Masonluk hakkında yanlış ve ters telkinlerlekarşılaşıyorlardı. Zor bir etüde giriştik ve bu küçük eserimeydana getirdik. Gayem